Year PGY Level Name Residency
2018 IV Anand Patel Northwestern University
IV Natalie Reizine University of Chicago
IV Carolina Soto Chervin University of Chicago
IV Meghan Steiner Duke University
IV Garth Strohbehn University of Michigan
V Amy Wang University of Chicago
III Sherin Rouhani University of Chicago
 2017 VI Benjamin Derman Rush University
V Brian Heiss University of Pittsburgh
V Michael Leukam University of Chicago
V Marquita Nelson Emory University
V Afaf Osman Johns Hopkins
V Daniel Olson University of Chicago
V Sheila Padma Rajagopal University of Pittsburgh
2016 VII Arpita Desai University of Buffalo
VI Andrew Hantel University of Chicago
VI Michael Jelinek University of Chicago
VII Anu Neerukona State University of New York
V Jonathan Trujillo University of Chicago
VI Smita Joshi University of Chicago
VI Joseph Wynne University of Chicago